Als je werkt, heb je recht op het minimumloon. Het minimumloon is het loon dat je minimaal hoort te ontvangen als je werkt. Je werkgever mag je altijd meer betalen. Maar je moet minimaal het minimumloon krijgen. Als je het minimumloon verdient, moet je kunnen rondkomen per maand.

Het minimumloon geldt voor alle werknemers vanaf 23 jaar. Ook voor uitzendkrachten of flexwerkers. Dit is staat zo in de wet. Met het minimumloon voorkomt de overheid dat je te weinig betaald krijgt. Voor jongeren van 15 tot 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Hoe ouder je bent, hoe meer geld je dus verdient. Ben je jarig? Je werkgever is dan verplicht om je loonsverhoging te geven.

Het minimumloon wordt twee keer per jaar opnieuw vastgesteld. Dat gebeurt op 1 januari en 1 juli. Meestal gaat het minimumloon iets omhoog. Je gaat ieder jaar dus iets meer verdienen. Het bedrag wordt vastgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. Het minimumloon voor 2016 is nog niet bekend.

Minimumloon in 2015

Bekijk in onderstaand schema wat het minimumloon voor 23 jaar en ouder is (per 1 juli 2015)

Weten wat je minimaal per uur verdient? Lees hier meer over het minimumloon per uur.

Het bedrag van 1507,80 euro per maand is bruto voor een volledige werkweek. Een volledige werkweek is meestal 36, 38 of 40 uur. Hoeveel uur je precies fulltime moet werken is niet in de wet vastgelegd maar is een afspraak tussen jou en je werkgever.

Bruto minimumloon

De bedragen zijn altijd bruto. Dat betekent dat je netto minder overhoud. Wat je precies overhoudt, ligt aan de belasting en premies die je moet betalen. Weten wat jij precies moet betalen? Ga voor meer informatie naar jouw werkgever. Op www.loonwijzer.nl kan je berekenen wat je waarschijnlijk netto overhoudt. De nettobedragen staan niet in de wet, alleen de brutobedragen zijn vastgelegd.

Parttime baan en minimumloon

Werk je parttime? Dan hoor je ook het minimumloon te krijgen maar dan naar rato van je uren.

Volg deze 3 stappen om jouw minimumjeugdloon te berekenen:

  1. Neem het minimumloon per maand (op basis van je leeftijd)
  2. Deel dit bedrag door het aantal uur bij een volledige werkweek
  3. Doe dit bedrag keer het aantal uur dat je parttime werkt

Voorbeeld

Je bent 23 jaar of ouder en je werkt 24 uur per week. Het minimumloon voor 23 jaar is 1507,80 euro per maand bruto. Jouw bedrijf heeft een volledige werkweek van 40 uur. Deel 1507,80 door 40 (uur) en doe dit keer 24 (uur). Jouw minimumloon per maand is dus 904,68 euro per maand.

Jouw vakantiegeld en vakantiedagen worden natuurlijk ook naar rato berekend.

Aanvullingen op het minimumloon

Het minimumloon kan eventueel nog aangevuld worden met toeslagen. Denk dan bijvoorbeeld aan toeslagen bij nachtwerk, ploegendienst of wachtdienst. Ook overwerk, fooi of een bonus kan je meer geld opleveren.

0 reacties

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>